جدید ترین اخبار ارز دیجیتال

از اخرین اخبار اقتصادی مطلع شوید و با دیگران به اشتراک بگذارید

دسته بندی مطالب آرشیو شده
مطالب دیگر

چک لیست بازرسی ایمنی جرثقیل


واژگون شدن جرثقیل در دریا!!!

چک لیست بازرسی ایمنی جرثقیل پاورپوینت جامع سلامت جرثقیل

5-7-8- موارد دامن جهت تامین انرژی الکتریکی جرثقیل می بایست رعایت گردد.

5-7-8-1- سازه جرثقیل، محفظه های موتور، جامه های رسانای عدت الکتریکی، کانال ها و نگهدارنده های فلزی سیم ها می بایست بطور مستقیم و مفید به زمین ارت شوند.

5-7-8-2- مشخصات صاعقه برون‌داد منبع تغذیه نظیر ولتاژو آمپراژ باید متناسب با تجهیزاتی باشد که روی جرثقیل نصب می شوند. طرف از بررسی این انطباق نباید اقدام به برقراری جریان بین مرجع این تجهیزات نمود.

5-7-8-3- کابل های امنیت کننده انرژی الکتریکی جرثقیل باید به یکی از روش های زیر در برابر صدمه مکانیکی محافظت شوند:

5-7-8-3-3- پیش بینی قسمت هایی از سازه جرثقیل بمنظور قرار دادن این سیم ها بگونه ای که کابل ها جزیی از سازه جرثقیل محسوب گردند.

5-7-8-4- در حین فعالیت جرثقیل می بایست مراقب بود به کابل های جرثقیل آسیب وارد نگردد.

5-7-8-5- علاوه بر کلیدهایی که قادر به قطع و وصل جریان الکتریکی هر کدام از حرکات جرثقیل هستند می بایست از کلید دیگری که متباعد از جرثقیل نصب می شود و قادر به قطع انرژی الکتریکی کل جرثقیل می باشد نیز استفاده گردد. تمامی این کلیدها می بایست در موقعیت خاموش off قفل شوند و بطور واضح در داخل تابلو برق اصلی قابل تشخیص باشند.

بازرسی دوران ای جرثقیل